Fundacja
Projektownia edukacyjna

PROJEKTOWNIA PROMUJE NOWOCZESNE
I NOWATORSKIE METODY EDUKACYJNE

Fundacja Projektownia Edukacyjna

Projektownia Edukacyjna powstała przy Muzeum Górnośląskim w Bytomiu, jej profil oraz zainteresowania związane są ściśle i wynikają z działalności Działu Edukacji, nastawionego od lat na szukanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu edukacji kulturowej. Skupia wokół siebie doświadczonych ludzi, którzy zajmują się opracowywaniem oraz wprowadzaniem na rynek edukacyjny programów i zabawek dydaktycznych, dostosowanych do odbiorców wychowanych w czasach szybko zmieniających się technologii.

Główny cel naszej działalności Fundacyjnej to wspieranie i inicjowanie nowatorskich rozwiązań w dziedzinie edukacji. Upowszechniamy wiedzę z zakresu nowoczesnej dydaktyki, polecając pomysły przez nas wypracowane i sprawdzone. Projektujemy zabawki edukacyjne, które wprowadzamy zarówno w przestrzeń muzealną, jak i popularyzujemy ich zastosowanie na publicznych pokazach np. w szpitalach i domach dziecka. A wszystko po to, aby zabawa łączyła się z nauką, aby zdobywanie wiedzy przynosiło satysfakcje, aby działanie rozwijało wyobraźnię i angażowało całe pokolenia.

Aktualności

Fundacja przy pracy...

Pozostań w kontakcie